META-NORD

  • META-NORD er et europeisk regionalt samarbeid koblet til META-NET.
  • META-NORD omfatter de 8 nordiske og baltiske landene.
  • Prosjektet skal kartlegge språkteknologiske ressurser og verktøy med industriell bruksverdi.
  • Språkressurser skal katalogiseres i META-SHARE, som er en fritt tilgjengelig katalog med oversikt over rettigheter og ev. med en direkte lenke til hvor en ressurs kan lastes ned.

Comments are closed.