Vær med å forme fremtiden til det europeiske informasjonssamfunnet!

META-NORD, sammen med META-NET, oppfordrer alle krefter involvert i europeisk språkteknologi (bedrifter, forskere, programmerere, offentlig ansatte osv.) om å gi tilbakemelding på følgende:

  • Er det viktige mangler ved dagens europeiske og nasjonale språkteknologisamfunn?
  • Har du ideer til nye prosjekter eller forskningsområder som Europa bør fokusere på i fremtiden?

La din stemme bli hørt!

Påvirk den strategiske forskningsagendaen for det flerspråklige Europa!
Vær med å bestemme hovedområder for fremtidige finansieringsprogram!
Delta i diskusjonen NÅ som anonym bruker eller opprett en personlig profil i META-NETs forum

Comments are closed.