Seminar om synliggjøring av språkteknologiske ressurser

Språkrådet inviterer til arbeidsseminar (workshop) i Riga.

Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden inviterer til arbeidsseminar (workshop) i tilknytning til de nordiske datalingvistikkdagene (NoDaLiDa) i Riga i mai.

Gå til Språkrådets invitasjon her.

Temaet er hvordan språkressurser kan gjøres synlige og tilgjengelige.
META-NORD kommer til å ha innlegg om våre funn i den norske språkrappporten vi skriver, bl.a. om eksisterende bedrifter, ressurser og verktøy.

Comments are closed.