Meld deg inn i META-NETs nettverk

Synliggjør din bedrift/origanisasjon og synliggjør din støtte til språkteknologisk satsning!

Bedrifter og organisasjoner synliggjør nå sin støtte til en ny språkteknologisk storsatsning ved å melde seg inn i META-NETs nettverk.

Her kan du se de norske institusjoner som allerede har registrert sin støtte, bl.a. Språkrådet, Nasjonalbiblioteket (som har Språkbanken), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og flere bedrifter. Fra denne siden (den midtstilte menyen øverst) kan også du klikke på «Join META». Støtten er helt uforpliktende, og du synliggjør din støtte samtidig som du knyttes til andre nasjonalt og internasjonalt.

Comments are closed.