Intervju på Språkteigen, NRK P2, om Meta-Nords språkrapport

Gunn Inger Lyse (Meta-Nord) ble intervjuet på Språkteigen 18.mars 2012 om Meta-Nords språkrapport i forbindelse med mangelen på en norsk talgjenkjenner for generell tale.

Lydfil kan lastes ned fra Formidlingssiden

Comments are closed.