Strategisk forskningsagenda for et flerspråklig Europa

META-NET har publisert et utkast til Strategic Research Agenda for a Multilingual Europe 2020. Det er mulig å påvirke denne strategien ved å sende en tilbakemelding før 15. september 2012. Gjennom bidrag til strategien kan norske aktører fremme sine interesser og sørge for at norsk FoU får bedre muligheter i europeisk sammenheng.

Comments are closed.