Møte med Tansa

META-NORD ble invitert til Tansa Systems AS for å gi en presentasjon av prosjektet (Oslo, 20.09.2012).

Bedriften Tansa er velutviklet mht. ressurser til eget bruk, spesielt til sine anvendelser innen korrekturlesning og skrivestøtte for en rekke språk. De har store kunder i utlandet, men opplever relativt liten etterspørsel fra norske offentlige etater. Mange norske institusjoner (f.eks. UDI) har en klarspråksprofil, men ingen verktøy som støtter denne.

Tansa etterlyser ressurser innenfor terminologi (bl.a medisinske termer) og egennavn, og tekstanalyseverktøy, bl.a. mht. stilvalg.

META-NORD meets Tansa Systems. From left: Morten Krøtø (CEO), Koenraad De Smedt, Gunn Inger Lyse, Henriette E. Berntsen, Viggo Kristensen, Kjetil Haug.

META-NORD meets Tansa Systems. From left: Morten Krøtø (CEO), Koenraad De Smedt, Gunn Inger Lyse, Henriette E. Berntsen, Viggo Kristensen, Kjetil Haug.

Comments are closed.