Pressemelding

Europeiske språk i faresonen for digital utryddelse

De fleste europeiske språkene står overfor en digital utryddelse, viser en ny rapport fra Europas fremste eksperter på språkteknologi. Ekspertene har vurdert tilstanden for språkteknologi for tretti av Europas nærmere åtti språk, og konkluderer med at den digitale støtten for 21 av språkene (70%), deriblant norsk, er “ikke-eksisterende” eller i beste fall “svak”. Studien ble gjennomført av META-NET, et europeisk forskningsnettverk (network of excellence) som består av 60 forskningssentre i 34 land.

Norge havnet i laveste kategori på området maskinoversettelse, dvs. at det i liten grad finnes gode verktøy for maskinoversettelse til og fra norsk. Norsk har ”fragmentarisk” støtte på  de tre øvrige undersøkte områdene (taleteknologi, tekstanalyse og tilgjengeligheten av basisressurser), noe som plasserer norsk  blant språk med stor risiko for å falle utenfor i den teknologiske utviklingen.

”Det er dramatiske forskjeller når det gjelder språkteknologisk støtte for de ulike europeiske språkene og teknologiområdene. Gapet mellom ”store” og ”små” språk blir bare større og større. Vi må sikre at de små språkene med få språkteknologiske ressurser får de nødvendige basisteknologiene, ellers vil de være dømt til digital utryddelse“ sier Georg Rehm i META-NET.

Språkteknologi er programvare som behandler menneskespråk i talt eller skriftlig form. Velkjente eksempler er stave- og grammatikkontroller, interaktive personlige assistenter på smarttelefoner (slik som iPhones Siri), dialogsystemer som kan brukes på telefon, maskinoversettelsesverktøy (som Google Translate), og tale-til-tekst i GPS-systemene som brukes i biler.

Språkteknologi kan bygge ned språkbarrierer gjennom moderne maskinoversettelse, men META-NET-studien viser at teknologien for de fleste europeiske språk ennå ikke er god nok. Manglene skyldes det store fokuset på engelsk språk i forskning og utvikling, en mangel på forpliktelser og økonomiske ressurser, i tillegg til at vi mangler en klar visjon for forskning og teknologi.

META-NET mener at vi trenger en samordnet europeisk innsats i stor skala for å bygge ut nødvendig teknologi til flertallet av språkene.

Bakgrunnsinformasjon

Kontakt:

  • Gunn Inger Lyse, Universitetet i Bergen. E-post: gunn.lyse@uib.no, tlf. 476 32 349.
  • Hans Uszkoreit/Georg Rehm, META-NETs hovekontor. E-post: office@meta-net.eu, tlf. +49 (0)30 23895-1833

Comments are closed.