Strategisk forskningsagenda publisert

Endelig versjon av META-NETs strategiske forskningsagenda er nå publisert på nettstedet og er i trykk hos Springer.  Dette dokumentet tar utgangspunkt i de store samfunnsmessige utfordringene koblet til flerspråklighet og foreslår et veikart med satsinger på strategiske områder innen språkteknologi.

Comments are closed.