Vellykket avslutning

Prosjektet META-NORD ble avsluttet 31. januar 2013.  Det viktigste resultatene er følgende:

  • Økt bevissthet om utfordringer og muligheter med språkteknologi, bl.a. gjennom publikasjon av Språkrapporten og et nasjonalt seminar i 2012.
  • Bedre tilgjengelighet av språkressurser og -verktøy i Norden, bl.a. gjennom katalogisering i META-SHARE.

Comments are closed.