META-SHARE på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har implementert en norsk node for META-SHARE.  Metadata herifra blir høstet og aggregert av andre, større noder i META-SHARE nettverket.

Comments are closed.