Bli medlem av META

Join META!

Meld deg inn i META (Multilingual Europe Technology Alliance) og
synliggjør din bedrift/organisasjon og din støtte til språkteknologisk satsning!

På META-NET sine sider kan du se norske bedrifter og institusjoner som allerede har registrert sin støtte.
Fra samme side kan du melde din organisasjon på hvis den ikke allerede er medlem. Støtten er helt uforpliktende, og du synliggjør din støtte samtidig som du knyttes til andre nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor melde deg inn?

Å bli med i META medfører ingen forpliktelser. Du får synliggjort deg, din organisasjon (og ev. dine ressurser) både nasjonalt, i Norden og i Europa. Du kobles til andre eksperter, viktige aktører og interessenter innenfor språkteknologi både nasjonalt og i Europa (forskere, industri, finansieringsinstitusjoner, potensielle brukere, programmerere). Du kan inviteres til konferanser og utstillinger rettet mot både utviklingssiden og brukersiden av språkteknologiske ressurser.

Hvorfor trenger vi din støtte?

 • META-Nord, sammen med META-Net, vil være en premissleverandør for framtidige satsningsområder i forskning i språkteknologi.
 • Dette arbeidet skal imidlertid ikke foregå «sett fra universitetskontoret»:
  Det er viktig at vi først får med oss de viktige aktørene på utviklingssiden og på brukersiden—både i industri- og i forskningssammenheng—for sammen å kunne avgjøre: 

  • hva er de reelle samfunnsbehovene?
  • ser du nye behov som er i ferd med å oppstå?
  • hva er de allerede eksisterende ressurser, hvem eier disse, og hvilke kan gjøres tilgjengelig «for free» eller «for a fee»?
  • hva finnes av lignende ressurser i Europa?
  • Vi er særlig opptatt av koblingen mellom forskning og industri: hva står i veien for at ressurser og verktøy utviklet i forskning kan bli enklere tilgjengelig i industrien?

I tillegg til å registrere deg i META kan du delta direkte i diskusjonenMETA-NETs forumside!