Mål

Bakgrunn

Både forskning og industriell utvikling rettet mot språkteknologi trenger en infrastuktur som sørger for at språkteknologiske ressurser er tilgjengelige og (ideelt) standardiserte.

«Språkteknologiske ressurser» omfatter både rene kunnskapsressurser (ordbøker, lister over særnavn, terminologi) og verktøy som skal bruke kunnskapsressurser (navnegjenkjennere, skrivestøtteverktøy, oversettelse).

META-NORD har følgende hoveoppgaver:

 • kartlegge:
  • språkteknologiske ressurser og verktøy med industriell bruksverdi.
  • aktørene og de faktiske samfunnsbehov i språkteknologisk sammenheng (utviklere, brukere)
 • katalogisere
  • ressursene i META-SHARE, en fritt tilgjengelig katalog med oversikt over rettigheter og ev. med en direkte lenke til hvor en ressurs kan lastes ned.
 • Skrive en språkrapport (en rapport for hvert land i META-NET)
  • Rapporten er ment for et allment publikum, og skal fungere som et grunnlag for å vurdere hva som er de faktiske behovene for fremtidige språkteknologiske satsninger.
 • samarbeide med søsterprosjekter
  • CESAR
  • METANET4U
  • og fremfor alt med META-NET.
 • jobbe for «lavressursspråk»
  • mobilisere nasjonale og regionale aktører, offentlige organer og finansielle støttespillere ved å informere, øke bevisstheten om feltet og organisere møter og andre fokusarrangementer.
  • Utvikle og dokumentere metoder for å bygge språkressurser for underfinansierte språk så effektivt som mulig, med fokus på halv-automatiske/dataassisterte metoder.
  • Bedre tilgangen til grunnleggende ressurser for META-NORD-språk.
  • Legge til rette for utveksling av kunnskap mellom CLARIN og META-NORD, spesielt med hensyn til standarder og IPR-spørsmål.