Om prosjektet

META-NORD

META-NORD representerer de åtte nordiske og baltiske landene i META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance), som skal etablere en åpen lingvistisk infrastruktur i Europa.

Målet er å kartlegge og katalogisere språkteknologiske ressurser og verktøy med gjenbruksverdi for forskning og utvikling innen akademia og industri.
Språkressurser skal katalogiseres i META-SHARE, som er en fritt tilgjengelig katalog med oversikt over rettigheter og ev. med en direkte lenke til hvor en ressurs kan lastes ned.

Hensikten er å samle kunnskap om hva som bør være framtidige satsningsområder i språkteknologi i nasjonal og europeisk sammenheng. Derfor vil META-NORD komme i kontakt med nasjonale aktører både innen forskning, næringsliv og på brukersiden.

Vi oppfordrer alle interesserte til å bli medlem i META og å delta i diskusjonen om veien videre!

Prosjektet løper fra 1. februar 2011 til 31. januar 2013.

META-NORDs målgruppe og tidshorisont er forskjellig fra prosjektet CLARIN, og disse to prosjektene har signert en avtale om samarbeid.


META-NORD-konsortiet

Følgende institusjoner er med i META-NORD-konsortiet og representerer hvert sitt land:

Tilde SIA – Latvia (koordinator)
Københavns Universitet – Danmark
Tartu Ulikool – Estland
Universitetet i Bergen – Norge
Helsingin yliopisto – Finland
Háskóli Íslands – Island
Lietuviu Kalbos Institutas – Litauen
Göteborgs Universitet – Sverige

META-NORD-konsortiet representerer åtte nordiske og baltiske språk som alle er lavressursspråk, i den forstand at det hittil har vært relativt lav nasjonal satsing på utvikling av lingvistiske ressurser og språkteknologi.