META-NORD og CLARIN

META-NORD bidro til en workshop om metadata organisert av Nasjonalbiblioteket og CLARINO. Målet var bl.a. å utforske hvorvidt ressurskatalogene kan kobles sammen.

Intervju på Språkteigen, NRK P2, om Meta-Nords språkrapport

Gunn Inger Lyse (Meta-Nord) ble intervjuet på Språkteigen 18.mars 2012 om Meta-Nords språkrapport i forbindelse med mangelen på en norsk talgjenkjenner for generell tale.

Lydfil kan lastes ned fra Formidlingssiden

Nordisk seminar om taleteknologi

I tilknytning til SLTC 2012 The fourth Swedish Language Technology Conference holder ASTIN (Arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden) et nordisk seminar om taleteknologi. Taleteknologi – hvad kan vi og hvad vil vi? går av stabelen på Lunds Universitet 24.-25.oktober 2012.

Oppslag i Bergens Tidende (BT) om Meta-Nords språkrapport 17. nov. 2011

Oppslag i Bergens Tidende (BT), papirutgaven og nettutgaven (17. november 2011): »Brage snakker med øynene»
Om Meta-Nords språkrapport og behovet for norsk språkteknologi, eksemplifisert med en gutt som bruker øyestyrt kommunikasjonsteknologi.

[newspaper article (two pages in the paper edition, equivalent online article) in Bergens Tidende, Norway’s fourth largest newspaper and the largest newspaper outside Oslo, reaching approximately 260,000 readers every day (2005): ‘Brage speaks with his eyes’]
About Meta-Nord’s language report and the need for Norwegian language technology, exemplified by a boy using eye-controlled communication technology.

Oppslag i Aftenposten og Fædrelandsvennen

Oppslag i Aftenposten (papirutgaven) og i Fædrelandsvennen (i samarbeid med førstnevnte avis) (14. november 2011): »Digital ordflom fyller Språkbanken»
Den tosiders artikkelen omtaler Språkbankens betydning for fremtidig språkteknologi, og Koenraad De Smedt (Meta-Nord) intervjues om funnene i Meta-Nords språkrapport.

[Article in the newspaper Aftenposten (paper edition), the largest subscription newspaper in Norway and the biggest newspaper in the Greater Oslo Area: ‘Digital flow of words fills the Norwegian Language Bank’.
The two-page article informs about the significance of the Norwegian ‘Språkbank’ and Koenraad De Smedt (Meta-Nord) is interviewed about the findings in the Meta-Nord language report.
The article is also given two pages (same journalist, same date and the same title) in the newspaper Fædrelandsvennen, a morning newspaper published six days a week, and the leading newspaper in the Sørlandet region]

Nettverksmøte i Berlin

Gruppebilde fra forskernettverket META-NETs møte i Berlin, oktober 2011
Tre representanter fra Norge deltok i Berlin på META-NORDs konsortiemøte 20.oktober og på nettverksmøtet for META-NET 21.-22. oktober 2011.

Oppslag i forskning.no: Brage (7) snakker med øynene

Brage (7) snakker med øynene
Meta-Nord, sammen med bedriften Tobii i Bergen, fikk et oppslag i forskning.no og i nrk.no 19.oktober 2011. Les mer..

Meld deg inn i META-NETs nettverk

Synliggjør din bedrift/origanisasjon og synliggjør din støtte til språkteknologisk satsning!

Bedrifter og organisasjoner synliggjør nå sin støtte til en ny språkteknologisk storsatsning ved å melde seg inn i META-NETs nettverk.

Her kan du se de norske institusjoner som allerede har registrert sin støtte, bl.a. Språkrådet, Nasjonalbiblioteket (som har Språkbanken), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og flere bedrifter. Fra denne siden (den midtstilte menyen øverst) kan også du klikke på «Join META». Støtten er helt uforpliktende, og du synliggjør din støtte samtidig som du knyttes til andre nasjonalt og internasjonalt.

Workshop on Visibility and availability of LT resources at NoDaLiDa, Riga

A SIG-Infra workshop is being held in conjunction with NoDaLiDa 2011, Riga, Latvia, May 11th 2011.

The META-NORD project is represented in two presentations:

  • Andrejs Vasilejevs, Bolette Sandford Pedersen, Koenraad De Smedt, Lars Borin, Inguna Skadina:
    META-NORD: Baltic and Nordic Branch of the European Open Linguistic Infrastructure
  • Koenraad De Smedt and Eiríkur Rögnvaldsson. The META-NORD language reports

Visjonsdokument fra META-NET: Bli med og diskuter!

META-NET har i dag publisert dokumentet The Future European Multilingual Information Society (PDF).

Dette dokumentet er utarbeidet med hjelp fra rundt 100 aktører involvert i europeisk og internasjonal språkteknologi. Dokumentet presenterer de viktigste funnene, som skal danne grunnlaget for META-NETs Strategic Research Agenda (SRA) for Language Technology, som skal presenteres på konferansen META- FORUM 2011, 27-28.juni i Budapest, se http://www.meta-forum.eu.

Du er herved invitert til å lese og spre dokumentetet, og å diskutere på META-NETs diskusjonsforum på nett!

Les mer…
.