Språkressurser

META-NORD bidrar til inventarisering av språkressurser som er tilgjengelig i Norge.  Disse ressursene kan være tekst- og talekorpus, ordlister, ordnett, osv.

Katalogen oppdateres stadig, og ressursene utviklet i Norge ligger søkbare på META-SHARE hos Nasjonalbiblioteket. Under finner du en tabell med de ressurser som er katalogisert hittil av den norske META-NORD-gruppen (per 2.sept. 2012). Ressursnavnet er klikkbart, og fører deg til ressursens metadata i META-SHARE.

Kontakt oss om du har språkressurser som ønskes offentliggjort.

Resource nameResource typeMediaUser nature
Norwegian Newspaper Corpus corpustextacademic commercial
Sofie Norwegian treebank corpustextacademic commercial
Sofie Parallel Treebank corpustextacademic commercial
NoWaC - Norwegian Web as Corpus corpustextacademic
the Dependency Part of BulTreeBank corpustextacademic
the Morphologically Annotated Part of BulTreeBank corpustextacademic
Parallel Corpus of documents from the Technical Regulations Information System for German-Spanish (v0.1) corpustext(under negotiation)
Parallel Corpus of documents from the Technical Regulations Information System for German-Spanish (v0.2) corpustext(under negotiation)
NST Acoustic database for Danish corpustext, acousticacademic commercial
NST Acoustic database for Norwegian corpustext, acousticacademic commercial
NST Acoustic database for Swedish corpustext, acousticacademic commercial
n-gram for Danish (based on the NST text corpus) corpustextNgramacademic commercial
n-gram for Norwegian Bokmål (based on NNC and NST news text) corpustextNgramacademic commercial
n-gram for Norwegian Bokmål (based on NNC) corpustextNgramacademic commercial
n-gram for Norwegian Bokmål (based on NST news text) corpustextNgramacademic commercial
n-gram for Norwegian Nynorsk (based on NNC and NST) corpustextNgramacademic commercial
n-gram for Swedish (based on the NST Text Corpus) corpustextNgramacademic commercial
Frequency lists (lemmas) from NoWaC - Norwegian Web as Corpus corpustextNgramacademic
Frequency lists (tokens) from NoWaC - Norwegian Web as Corpus corpustextNgramacademic
Norsk Ordbank in Norwegian Bokmål lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
Norsk Ordbank in Norwegian Nynorsk lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
NST Lexical database for Danish lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
NST Lexical database for Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
NST Lexical database for Swedish lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
SCARRIE Lexical Resource lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's dictionary from Norwegian Bokmål to Norwegian Nynorsk lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of geographical names in Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of language names in Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of names of historical events and persons lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of names of inhabitants in Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of names of public departments in Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Norwegian Language Council's list of state names in Norwegian lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Wordnet for Norwegian Bokmål lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
The Wordnet for Norwegian Nynorsk lexicalConceptualResourcetextacademic commercial
UHR's Termbase for Norwegian higher education institutions lexicalConceptualResourcetextacademic
Oslo-Bergen tagger toolService corpustextacademic commercial