Språkrapporten

META-NET har produsert språkrapporter (White Paper Series) for hvert av de 31 språkene som er representert i nettverket, deriblant norsk.  Disse blir gjort tilgengelig etter hvert som de blir ferdig.

Den endelige versjonen av rapportene for norsk er tilgjengelig på nettet  (bokmål/engelsk og nynorsk/engelsk).  Papirversjonen er i trykk og vil bli distribuert i løpet av høsten 2012.