Nettverksmøte i Berlin

Gruppebilde fra forskernettverket META-NETs møte i Berlin, oktober 2011
Tre representanter fra Norge deltok i Berlin på META-NORDs konsortiemøte 20.oktober og på nettverksmøtet for META-NET 21.-22. oktober 2011.

Comments are closed.