Formidling

META-NORD har levert bidrag til følgende oppslag i norske media:

Artikkel i Computerworld om den norske språkrapporten (nett, 25. sept 2012): Norsk språk i faresonen.

[Article in Computerworld about the Norwegian Language White Paper (online): The Norwegian language in danger]

Intervju om Meta-Nords språkrapport på NRK P2 Språkteigen (radio, 18. mars 2012): [Lydfil, mp3].

[Interview about Meta-Nord’s language report at the national radio station NRK P2, program Språkteigen: (audio fil, mp3)]

Sak i Aftenposten om mobilspill basert på Norsk ordbank (nettavis, 29. desember 2012): »Lykkelige for Wordfeud-farsott».
Rundt 150.000 nordmenn har lastet ned mobilspillet «Wordfeud», som minner om Scrabble. 9,5 millioner mennesker verden over bruker applikasjonen, ifølge NRK.
Som ordbok bruker den norske utvikleren Norsk ordbank, utviklet og eid av Universitetet i Oslo og Språkrådet, som fra høsten 2011 er fritt tilgjengelig gjennom Språkbanken.

[Article in Aftenposten online, the largest subscription newspaper in Norway and the biggest newspaper in the Greater Oslo Area: ‘Thrilled about the spread of Wordfeud’]

Approximately 150,000 Norwegians have downloaded mobile game «Wordfeud», reminiscent of Scrabble. 9.5 million people worldwide are using the application.
The Norwegian developer uses the freely available lexicon Norsk ordbank (developed and owned by the University of Oslo and the Norwegian Language Council), which from autumn 2011 has been made freely available through the Norwegian Språkbanken Språkbanken.

Kronikk i Bergens Tidende (BT), papirutgaven 19. november 2011: »Datamaskinen må skjønne norsk», forfattet av Knut Kvale (Telenor), Torbjørn Nordgård (LingIT), Torbjørn Svendsen (NTNU), Gunn Inger Lyse og Anje Müller Gjesdal (UiB).

[Feature article in Bergens Tidende (Norway’s fourth largest newspaper and the largest newspaper outside Oslo): ‘The computer must understand Norwegian’, written by Knut Kvale (Telenor), Torbjørn Nordgård (LingIT), Torbjørn Svendsen (NTNU), Gunn Inger Lyse and Anje Müller Gjesdal (UiB).]

Oppslag i Bergens Tidende (BT), papirutgaven og nettutgaven (17. november 2011): »Brage snakker med øynene»
Om Meta-Nords språkrapport og behovet for norsk språkteknologi, eksemplifisert med en gutt som bruker øyestyrt kommunikasjonsteknologi.

[newspaper article (two pages in the paper edition, equivalent online article) in Bergens Tidende, Norway’s fourth largest newspaper and the largest newspaper outside Oslo, reaching approximately 260,000 readers every day (2005): ‘Brage speaks with his eyes’ (Translated web page)]
About Meta-Nord’s language report and the need for Norwegian language technology, exemplified by a boy using eye-controlled communication technology.

Oppslag i Aftenposten (papirutgaven) (14. november 2011): »Digital flom av ord fyller Språkbanken».
Den tosiders artikkelen omtaler Språkbankens betydning for fremtidig språkteknologi, og Koenraad De Smedt (Meta-Nord) intervjues om funnene i Meta-Nords språkrapport.
Aftenposten har ikke lagt ut artikkelen som en del av sin nettutgave, men vi har fått tillatelse til å gjengi artikkelen i sin helhet.

[Article in the newspaper Aftenposten (paper edition), the largest subscription newspaper in Norway and the biggest newspaper in the Greater Oslo Area: »Digital flow of words fills the Norwegian Language Bank».
The two-page article informs about the significance of the Norwegian ‘Språkbank’ and Koenraad De Smedt (Meta-Nord) is interviewed about the findings in the Meta-Nord language report]

Oppslag i Fædrelandsvennen (papirutgaven 14. nov. 2011) and Stavanger Aftenblad (papirutgaven 22. nov. 2011), av Liv Berit Tessem: »Digital ordflom fyller Språkbanken».
Den tosiders artikkelen omtaler Språkbankens betydning for fremtidig språkteknologi, og Koenraad De Smedt (Meta-Nord) intervjues om funnene i Meta-Nords språkrapport.

[Article in the newspaper Fædrelandsvennen (paper edition Nov. 14, 2011) and Stavanger Aftenblad (paper edition Nov. 22, 2011): ‘Digital flow of words fills the Norwegian Language Bank’.

The two-page article informs about the significance of the Norwegian ‘Språkbank’ and Koenraad De Smedt (Meta-Nord) is interviewed about the findings in the Meta-Nord language report]


Oppslag på forskning.no (19. oktober 2011): »Øyestyring gir Brage et språk»

[Article at forskning.no, the largest Nordic online news service covering Norwegian and international research: ‘Eye-controlled technology gives Brage a language’ (Translated web page)]

Brage (7) snakker med øynene
Oppslag på nrk.no (forside) (19. oktober 2011): ‘Brage (7) snakker med øynene’ (forsidetittel, selve oppslaget beholder samme tittel som i forskning.no)

[Article nrk.no, the online news page of the largest media house of Norway, Norwegian Broadcasting Corporation (NRK): ‘Brage (7) speaks with his eyes’ (front page title at nrk.no, the clickable article itself corresponds to the one at forskning.no). (Translated web page)]

Oppslag i Aktuelt (3. oktober 2011): »Språkteknologi i bakevja»

[Article in Aktuelt at: »Language Technology in stagnation» (Translated web page)]

Kronikk i Dagens Næringsliv (26. september 2011): »Dårlig språk er dårlig butikk»

[Feature Article in Dagens Næringsliv, the largest business newspaper in Norway. Title: »Poor language means poor business»].

Oppslag i Forskning.no (26. september 2011): »Sinke i språkhjelpemidler»

[Article in forskning.no: »Latecomers in Language Technology tools» (Translated web page)]

Artikkelen på forskning.no ble referert til bl.a. av NRK:
[The article at forskning.no was referred to at other sites, among them:]

Oppslag i Trønderavisa (nettversjon) (26. september 2011): »Vi er sinker i språkteknologi»

[Regional newspaper, web version: »We are latecomers in Language Technology»]

Aftenposten (3.nov 2011) «Må tale engelsk til norske»

Tenk deg at du må snakke engelsk hvis du vil kommunisere effektivt med andre nordmenn. Det er realiteten for brukere av den nye iPhone 4S. —Veldig uheldig, mener Språkrådet.