META-SHARE på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har implementert en norsk node for META-SHARE.  Metadata herifra blir høstet og aggregert av andre, større noder i META-SHARE nettverket.

Vellykket avslutning

Prosjektet META-NORD ble avsluttet 31. januar 2013.  Det viktigste resultatene er følgende:

  • Økt bevissthet om utfordringer og muligheter med språkteknologi, bl.a. gjennom publikasjon av Språkrapporten og et nasjonalt seminar i 2012.
  • Bedre tilgjengelighet av språkressurser og -verktøy i Norden, bl.a. gjennom katalogisering i META-SHARE.

Møte i Berlin

Universitetet i Bergen representerte den norske delen av META-NORD på nettverksmøtet i META-NET i Berlin og deltok også på den tyske språkteknologidagen 2013.

Strategisk forskningsagenda publisert

Endelig versjon av META-NETs strategiske forskningsagenda er nå publisert på nettstedet og er i trykk hos Springer.  Dette dokumentet tar utgangspunkt i de store samfunnsmessige utfordringene koblet til flerspråklighet og foreslår et veikart med satsinger på strategiske områder innen språkteknologi.

Godt oppmøte i Oslo

Årets nasjonale workshop om språkteknologi og innovasjon startet i Oslo mandag 15. oktober 2012 med 56 påmeldte deltagere, noe som må regnes som en suksess. Bildet viser invitert foredragsholder Philippe Wacker.

Hvitbokserie lansert

META-NETs hvitbokserie blir nå offisielt lansert i 34 land.  Rapportene for de 30 språkene er ferdig trykt opp.  En norsk pressemelding er sendt ut til norske nyhetskanaler og noen har dekket saken (ComputerworldP2 Kulturnytt).  Rapportene blir presentert og delt ut 15. oktober 2012 i Nasjonalbiblioteket.

 

Pressemelding

Europeiske språk i faresonen for digital utryddelse

De fleste europeiske språkene står overfor en digital utryddelse, viser en ny rapport fra Europas fremste eksperter på språkteknologi. Ekspertene har vurdert tilstanden for språkteknologi for tretti av Europas nærmere åtti språk, og konkluderer med at den digitale støtten for 21 av språkene (70%), deriblant norsk, er “ikke-eksisterende” eller i beste fall “svak”. Studien ble gjennomført av META-NET, et europeisk forskningsnettverk (network of excellence) som består av 60 forskningssentre i 34 land.

Norge havnet i laveste kategori på området maskinoversettelse, dvs. at det i liten grad finnes gode verktøy for maskinoversettelse til og fra norsk. Norsk har ”fragmentarisk” støtte på  de tre øvrige undersøkte områdene (taleteknologi, tekstanalyse og tilgjengeligheten av basisressurser), noe som plasserer norsk  blant språk med stor risiko for å falle utenfor i den teknologiske utviklingen.

”Det er dramatiske forskjeller når det gjelder språkteknologisk støtte for de ulike europeiske språkene og teknologiområdene. Gapet mellom ”store” og ”små” språk blir bare større og større. Vi må sikre at de små språkene med få språkteknologiske ressurser får de nødvendige basisteknologiene, ellers vil de være dømt til digital utryddelse“ sier Georg Rehm i META-NET.

Språkteknologi er programvare som behandler menneskespråk i talt eller skriftlig form. Velkjente eksempler er stave- og grammatikkontroller, interaktive personlige assistenter på smarttelefoner (slik som iPhones Siri), dialogsystemer som kan brukes på telefon, maskinoversettelsesverktøy (som Google Translate), og tale-til-tekst i GPS-systemene som brukes i biler.

Språkteknologi kan bygge ned språkbarrierer gjennom moderne maskinoversettelse, men META-NET-studien viser at teknologien for de fleste europeiske språk ennå ikke er god nok. Manglene skyldes det store fokuset på engelsk språk i forskning og utvikling, en mangel på forpliktelser og økonomiske ressurser, i tillegg til at vi mangler en klar visjon for forskning og teknologi.

META-NET mener at vi trenger en samordnet europeisk innsats i stor skala for å bygge ut nødvendig teknologi til flertallet av språkene.

Bakgrunnsinformasjon

Kontakt:

  • Gunn Inger Lyse, Universitetet i Bergen. E-post: gunn.lyse@uib.no, tlf. 476 32 349.
  • Hans Uszkoreit/Georg Rehm, META-NETs hovekontor. E-post: office@meta-net.eu, tlf. +49 (0)30 23895-1833

Møte med Tansa

META-NORD ble invitert til Tansa Systems AS for å gi en presentasjon av prosjektet (Oslo, 20.09.2012).

Bedriften Tansa er velutviklet mht. ressurser til eget bruk, spesielt til sine anvendelser innen korrekturlesning og skrivestøtte for en rekke språk. De har store kunder i utlandet, men opplever relativt liten etterspørsel fra norske offentlige etater. Mange norske institusjoner (f.eks. UDI) har en klarspråksprofil, men ingen verktøy som støtter denne.

Tansa etterlyser ressurser innenfor terminologi (bl.a medisinske termer) og egennavn, og tekstanalyseverktøy, bl.a. mht. stilvalg.

META-NORD meets Tansa Systems. From left: Morten Krøtø (CEO), Koenraad De Smedt, Gunn Inger Lyse, Henriette E. Berntsen, Viggo Kristensen, Kjetil Haug.

META-NORD meets Tansa Systems. From left: Morten Krøtø (CEO), Koenraad De Smedt, Gunn Inger Lyse, Henriette E. Berntsen, Viggo Kristensen, Kjetil Haug.

Strategisk forskningsagenda for et flerspråklig Europa

META-NET har publisert et utkast til Strategic Research Agenda for a Multilingual Europe 2020. Det er mulig å påvirke denne strategien ved å sende en tilbakemelding før 15. september 2012. Gjennom bidrag til strategien kan norske aktører fremme sine interesser og sørge for at norsk FoU får bedre muligheter i europeisk sammenheng.

Innovasjonsworkshop 15. oktober 2012, Oslo

Språkteknologi – praktiske anvendelser og utviklingsressurser

META-NORD arrangerer, i samarbeid mellom bl.a. InfoSector, Nasjonalbiblioteket/Språkbanken, LT Innovate (Europeisk nettverk for språkteknologianvendelser), Forskningsrådet, Next Media og Språkrådet, en Innovasjonsworkshop 15. oktober 2012, fulgt av en Åpen dag for teknologi- og prosjektdiskusjoner 16. oktober.

Begge dager: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo (Google MapsOpenstreetmap). Les mer her.