Seminar om synliggjøring av språkteknologiske ressurser

Språkrådet inviterer til arbeidsseminar (workshop) i Riga.

Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden inviterer til arbeidsseminar (workshop) i tilknytning til de nordiske datalingvistikkdagene (NoDaLiDa) i Riga i mai.

Gå til Språkrådets invitasjon her.

Temaet er hvordan språkressurser kan gjøres synlige og tilgjengelige.
META-NORD kommer til å ha innlegg om våre funn i den norske språkrappporten vi skriver, bl.a. om eksisterende bedrifter, ressurser og verktøy.

Vær med å forme fremtiden til det europeiske informasjonssamfunnet!

META-NORD, sammen med META-NET, oppfordrer alle krefter involvert i europeisk språkteknologi (bedrifter, forskere, programmerere, offentlig ansatte osv.) om å gi tilbakemelding på følgende:

  • Er det viktige mangler ved dagens europeiske og nasjonale språkteknologisamfunn?
  • Har du ideer til nye prosjekter eller forskningsområder som Europa bør fokusere på i fremtiden?

La din stemme bli hørt!

Påvirk den strategiske forskningsagendaen for det flerspråklige Europa!
Vær med å bestemme hovedområder for fremtidige finansieringsprogram!
Delta i diskusjonen NÅ som anonym bruker eller opprett en personlig profil i META-NETs forum

Registrer deg i META!

Meld deg inn i Multilingual Europe Technology Alliance (META)

Join META!
META-NORD, som en del av META-NET, inviterer deg til å være med som en aktør for å påvirke utviklingen av språkteknologisk satsning både nasjonalt og i Europa.

Les mer…

META-NORD

  • META-NORD er et europeisk regionalt samarbeid koblet til META-NET.
  • META-NORD omfatter de 8 nordiske og baltiske landene.
  • Prosjektet skal kartlegge språkteknologiske ressurser og verktøy med industriell bruksverdi.
  • Språkressurser skal katalogiseres i META-SHARE, som er en fritt tilgjengelig katalog med oversikt over rettigheter og ev. med en direkte lenke til hvor en ressurs kan lastes ned.